Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình: Bàn giao loa và thử nghiệm bộ công cụ truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid 19. 
Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh Covid 19" do tổ chức Cứu trợ trẻ em tài trợ, từ ngày 8 đến 9/8/2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save The Children) tại Quảng Bình tổ chức bàn giao 9 loa kéo, 15 loa cầm tay, 1500 tờ áp phích và thử nghiệm bộ công cụ truyền thông phòng chống dịch  bệnh Covid 19 tại 3 xã Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. 

Đồng chí Phan Văn Cầu - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh - Chủ trì thảo luận

Hội CTĐ huyện Lệ Thủy họp bàn phương án giải quyết 

Bộ công cụ truyền thông thử nghiệm gồm bản video tiếng Việt, bản video tiếng Bru- Vân Kiều và bản phát thanh tiếng Việt sẽ được sử dụng trong hoạt động truyền thông sắp tới tại cộng đồng các xã Dự án. 

Kết quả của hoạt động thử nghiệm sẽ giúp cho việc hoàn chỉnh bộ công cụ truyền thông phù hợp với đồng bào dân tộc Vân Kiều, nâng cao hiệu quả truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Dự án cũng đã cấp áp phich tuyên truyền cho 23 xã, thị trấn còn lại để đẩy mạnh công tác truyền thông về dịch bệnh Covid-19 trên toàn địa bàn huyện.

Mây Thắm (Hội CTĐ huyện Lệ Thủy)

[Trở về]