Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình được thành lập vào ngày 6 tháng 9 năm 1989 theo Quyết định của UBND Tỉnh Quảng Bình.

Ban Chấp hành lâm thời: Gồm 11 đồng chí.

Ban Thường trực Tỉnh Hội có 03 đồng chí.

Năm 1991: Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ I.

     - Ban Thường vụ: 04 đồng chí.

     - Ban Chấp hành: 15 đồng chí

Năm 1996: Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Đại hội lần II.

     - Ban Thường vụ: 05 đồng chí.

     - Ban chấp hành: 25 đồng chí.

Năm 2001: Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Đại hội lần III.

     - Ban Thường vụ: 03 đồng chí.

     - Ban chấp hành: 26 đồng chí.

Năm 2006 Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV.

     - Ban Thường vụ: 05 đồng chí.
     - Ban chấp hành: 29 đồng chí.

Năm 201: Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V.

     - Ban Thường vụ: 09 đồng chí.

     - Ban Chấp hành: 33 đồng chí

Năm 2016: Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI.

     - Ban Thường vụ: 10 đồng chí.

     - Ban Chấp hành: 35 đồng chí

Năm 2021: Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII.

       - Ban Thường vụ: 09 đồng chí.

       - Ban Chấp hành: 34 đồng chí.

Từ khi thành lập đến nay, Hội chữ thập đỏ Tỉnh Quảng Bình đã có những đóng góp tích cực trong việc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, được nhân dân ghi nhận và Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND Tỉnh Quảng Bình khen thưởng:

- Năm 2006:

+ Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (Quyết định số 1329/QĐ-CTN, ngày 01/12/2006)

+ BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị thi đua xuất sắc năm 2006 (Quyết định số 19/QĐ-KT CTĐ ngày 15/01/2007).

- Năm 2007:

+ BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị thi đua xuất sắc năm 2007 (Quyết định số 263/QĐ-KH CTĐ ngày 12/01/2008)

+ UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen (Quyết định số 952/QĐ - KT ngày 08/5/2007).

- Năm 2008:

+ BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị thi đua xuất sắc năm 2008 (Quyết định số 232/QĐ -TƯHCTĐ ngày 06/01/2009)

+ UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen (Quyết định số 563/QĐ - KT ngày 30/3/2009).

- Năm 2009:

+ BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị thi đua xuất sắc năm 2009 (Quyết định số 26/QĐ -TƯHCTĐ ngày 14/01/2010)

+ UBND tỉnh Quảng Bình tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc (Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 26/3/2010).

- Năm 2010:

+ Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 2022/QĐ-TTg ngày 09/11/2010)

+ TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2005-2010 (Quyết định số 625 QĐ/TƯHCTĐ ngày 16/9/2010)

+ TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào CTĐ 3 năm liền 2008 – 2010 (Quyết định số 08/QĐ - TƯHCTĐ ngày 10/01/2011)

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2010 (Quyết định số 08/QĐ - TƯHCTĐ ngày 10/01/2011)

- Năm 2011:

+ Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì (Quyết định số 1737/QĐ - CTN, ngày 03/10/2011).

- Năm 2016:

+ Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 2051/QĐ-CTN, ngày 20 tháng 9 năm 2016).

- Năm 2022:

+ Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Quyết định số 160/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 10 năm 2022)

[Trở về]