Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 289/HD-CTĐQB Hướng dẫn Công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học năm học 2023-2024 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 19/09/2023 Còn
2 287/QĐ-CTĐQB Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 18/09/2023 Còn
3 288/CTĐQB Định hướng trọng tâm công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2024 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 18/09/2023 Còn
4 281/BC-CTĐQB Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV - năm 2023 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 13/09/2023 Còn
5 179/BC-CTĐQB Báo cáo Kết quả thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 08/06/2023 Còn
6 153/BC-CTĐQB Báo cáo công tác vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 22/05/2023 Còn
7 150/HD-CTDQB Hướng dẫn triển khai Phong trào "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái" giai đoạn 2022 - 2027 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 17/05/2023 Còn
8 82/ KH-BCĐVĐHMTN KÊ HOẠCH Tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" Lần thứ IX- Năm 2023 UBND tỉnh 10/05/2023 Còn
9 121 Kế hoạch Triển khai Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" năm 2023 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 24/04/2023 Còn
10 109/BC-CTĐQB Báo cáo Kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Khối trường học trực thuộc tỉnh Hội từ đầu năm học 2022 - 2023 đến ngày 31/3/2023 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 10/04/2023 Còn
11 90/KH-CTĐQB Kế hoạch Triển khai Tháng Nhân đạo năm 2023 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 29/03/2023 Còn
12 Số 45/HD-CTĐQB Hướng dẫn Công tác truyền thông của Hội Chữ thập đỏ năm 2023 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 21/02/2023 Còn
13 Số 34/BC-CTĐQB Báo cáo Kết quả triển khai Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Quý Mão năm 2023 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 14/02/2023 Còn
14 Số 3721/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2023 UBND tỉnh 26/12/2022 Còn
15 Số 404/KH-CTĐQB Kế hoạch triển khai Phong trào "Tết Nhân ái" xuân Quý Mão năm 2022 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 25/11/2022 Còn
16 Số 387/HD-CTĐQB Báo cáo tổng kết Chương trình "Cùng em đến trường" năm học 2022-2023 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 07/11/2022 Còn
17 Số 383/BC-CTĐQB Báo cáo đánh giá xây dựng mô hình "Cộng đồng an toàn" tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa và phuwong hướng, nhiệm vụ, nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 02/11/2022 Còn
18 Số 355/KH-CTĐQB Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2022 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 06/10/2022 Còn
19 Số 331/HD-CTĐQB Hướng dẫn công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học năm học 2022-2023 Hội chữ thập đỏ Quảng Bình 07/09/2022 Còn
20 Số 87/KH-BCĐHMTN Kế hoạch tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" lần thứ VIII năm 2022 UBND tỉnh 05/05/2022 Còn
Trang :
1